วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

แผ่นดินไหว


แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินเลื่อน ถล่ม และเกิดจากมนุษย์ เช่นระเบิดนิวเคลียร์ ภาคเหนือส่วนมากจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร์ และเคยเกิดขนาดใหญ่สุดที่บันทึกได้ 5.6 ริกเตอร์ ที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 17 ก.พ.2518
ขนาดแผ่นดินไหว ผลกระทบ จำนวนครั้ง/ปี
ริกเตอร์ รัศมีและความลึกไม่เกิน 100 กม. รอบโลก
3.5-4.2 บางคนรู้สึกสั้นสะเทือน 30000
4.3-4.8 หลายคนรู้สึกสั่นสะเทือน 4800
4.9-5.4 เกือบทุกคนรู้สึกสั่นสะเทือน 1400
5.5-6.1 อาคารเสียหายเล็กน้อย 500
6.2-6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100
7.0-7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15
ตั้งแต่ 7.4 อาคารเสียหายรุนแรง 4
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดแผ่นดินไหวอันเกิดแผ่นดินไหว
เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน
เตรียมพร้อม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจำเป็น
ไม่วางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตู้หนักไว้กับผนังห้อง
ขณะเกิดแผ่นดินไหว
อยู่ในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใต้โต๊ะแข็งแรง ไม่วิ่งลงกระได ลงลิฟต์
ขับรถให้หยุดรถ ควบคุมสติ อยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง
อยู่นอกอาคาร ห่างจากอาคารสูง กำแพง เสาไฟฟ้า ไปอยู่ที่โล่งแจ้ง
หลังเกิดแผ่นดินไหว
ออกจากอาคารสูง รถยนต์ สำรวจผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย
ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งแพทย์หากเจ็บหนัก
ยกสะพานไฟ อยู่ห่างจากสายไฟที่ไม่อยู่กับที่ ซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอทันทีhttp://www.cmmet.tmd.go.th/met/natural_danger.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น